2010

Prace budowlane pokryć dachowych – Sztokholm , Szwecja